21.září 2018

V pátek 21. září 2018 neordinuje MUDr. Michal PROCHÁZKA – účast s MUDr.Janem HOŽDOROU na ultrazvukové konference v Olomouci.

PÁTEK 21. ZÁŘÍ 2018 Friday 21. September 2018


07:00 – 18:00    Registrace účastníků/Registration

08:20 – 14:00    ODBORNÝ PROGRAM/Scientific program

08:20-8:30 UDĚLENÍ SONKOVY CENY ZA NEJLEPŠÍ PUBLIKACI S ULTRAZVUKOVOU TÉMATIKOU ZA ROK 2017 Award of the Sonek´s prize  for the best research paper in 2017

Cenu předá profesor Jiří Sonek 8:30-9:30

PŘEDČASNÝ POROD – 60 min Premature delivery

Předsedá/chairing  Marian Kacerovský, Erik Dosedla Role zobrazovacích metod v predikci předčasného porodu. Imaging methods in prediction of preterm delivery. Marian Kacerovský (FN Hradec Králové) (15 minut) Předčasný porod a císařský řez. Premature delivery and cesarean section. Jaroslav Stráník (FN Hradec Králové) (15 minut) Defekt jizvy po císařském řezu. Uterine scar defect after cesarean section. Marian Kacerovský (FN Hradec Králové) (15 minut) Diskuze 15 min

9:30-9:50 ASISTOVANÁ REPRODUKCE  předsedá Pavel Calda, Jiří Sonek Assisted reproduction

CRL in homologous and heterologous IVF. CRL u homologních a heterologních IVF  Giovanni Monni (20 min) Director of Dept Obstetrics/Gynecology, Prenatal and Preimplantation Genetic Diagnosis, Fetal Therapy Microcitemico Hospital, Cagliari, Sardinia; Professor at the Post-Graduate Pediatric School, University of Cagliari  – Italy

9:50-10:25 STATE OF THE ART LECTURE 30 min

NIPT in Austria: Introduction, Pitfalls, Experience, Guidelines. Report after the first six years of using this new technique. NIPT v Rakousku: problémy, zkušenosti, doporučeníDieter Bettelheim, AKH Vienna (25 min + 5 min discussion) 10:25- 11:05 Přestávka/Break

11:05-11:25 STATE OF THE ART LECTURE 30 min  předsedá/chairing Dieter Bettelheim, Martin Hynek

How to perform transabdominal CVS. Jak správně provádět transabdominální biopsii choria. Giovanni Monni (25 min+ 5 min discussion) Director of Dept Obstetrics/Gynecology, Prenatal and Preimplantation Genetic Diagnosis, Fetal Therapy Microcitemico Hospital, Cagliari, Sardinia; Professor at the Post-Graduate Pediatric School, University of Cagliari  – Italy

11:25-11:55 STATE OF THE ART LECTURE – 30 min

Těhotenství neznámé lokalizace – diagnostika a management. Jiří Sonek (Dayton, USA) Pregnancy of unknown location – diagnosis and management  Diskuze 5 min

11:55-12:45 REDUKCE U MULTIFETÁLNÍ GRAVIDITY předsedá/chairing  Miroslav Břešťák, Radovan Vlk

11:55-12:20 Feticide and multifetal pregnancy reduction – ethical madness or medical necessity in selected medical situations? Dieter Bettelheim, AKH Vienna (20 min+5 min discussion) 12:20- 12:40 Průběh těhotenství po redukci vícečetné gravidity. Pregnancy oucome after the multifetal reduction.  Pavel Calda, Barbora Lipertová, Ivana Podlahová, Zdeněk Žižka, Miroslav Břešťák (15min+5 min diskuze) (Centrum fetální medicíny, 1. LF UK a VFN Praha)

ULTRAZVUKOVÁ DIAGNOSTIKA VROZENÝCH VAD DĚLOHY Ultrasound diagnostics of uterine malformations

12:40-13:05 Ultrazvukové vyšetření VVV dělohy a jejich embryologický původ. Martin Hynek (Gennet, Praha) (20 min + 5 min diskuze) 13:05-13:30 Arterio-venózne malformácie uteru Erik Dosedla, Pavel Calda (Gyn.por.klinika LFUPJŠ, Nemocnica Košice-Šaca a.s. 1.súkromná nemocnica, Centrum fetální medicíny, 1. LF UK a VFN Praha)  (20 min + 5 min diskuze)
13:30 – 14:30 Přestávka na oběd

14:30 – 17:00 LIVE DEMONSTRACE ULTRAZVUKOVÝCH VYŠETŘENÍ 

Předsedající: Pavel Calda 14:30- 15:00 20. -22. týden těhotenství – postup vyšetření, forenzní aspekty. Miroslav Břešťák  (Centrum fetální medicíny, 1. LF UK a VFN Praha) 15:00-15:10 diskuze 15:10-15:40 Vyšetření srdce v těhotenství  – jak správně postupovat, nepodkročitelné minimum. Viktor Tomek (Dětské kardiocentrum FN Motol, Praha) 15:40-15:50 diskuze 15:50-16:20 Screening v I. trimestru – morfologie plodu. Miroslav Břešťák  (Centrum fetální medicíny, 1. LF UK a VFN Praha) 16:20-16:30 diskuze
 17:00       Zakončení prvního dne konference